Ansökan om medlemskap!

Medlemskap i SFS  2022

Det är fritt fram för alla intresserade att bli medlemmar i SFS. Årsavgiften för medlemskap per kalenderår är 200 kr.

Är Du intresserad av att bli medlem kan Du fylla i nedanstående formulär eller ta kontakt med Bengt Ekstedt på följande e-postadress:  sfs.bengt(at)bredband.net Det bör tydligt framgå att Din förfrågan gäller medlemskap i SFS.

Föreningens postadress    Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker
 c/o Bengt Ekstedt
 Aspstigen 6
 168 69 BROMMA
 
Plusgironr: 55 03 50-3e-post: sfs@bolletinen.